Om WebbringToppen

WebbringToppen är en topplista för webbringar, som består av sajter vilka länkar till varandra.

Ranking på topplistan sker enligt ett poängsystem huvudsakligen baserat på hits ut och in samt en viss grundpoäng baserad främst på webbringens storlek.

Alla webbringar hos www.iring.nu och som uppfyller villkoren för att listas i iRings ringkatalog är automatiskt med på WebbringToppen.

Ringmasters: för övrig information och röstkod gå till medlemssidan.

WebbringToppen

© 2004 WebbringToppen.iRing.nu